ضمانت بازگشت کالا

بازگشت کالا طی 48 ساعت بعداز تحویل کالا و طبق قوانین و شرایط سایت امکان پذیر می باشد.